INDLEDNING

Heymate udbyder en lang række hjemmesider, apps og online tjenester, bl.a.:

 • Tjekbil.dk
 • Bilhandel.dk
 • Ridr.dk
 • MC-App.dk
 • Retro-app.dk
 • Bilgalleri.dk
 • Hestegalleri.dk
 • Scootergalleri.dk
 • Motorcykelgalleri.dk
 • Hundegalleri.dk
 • Gnavergalleri.dk
 • RCgalleri.dk
 • Baadgalleri.dk
 • Hifigalleri.dk
 • Cykelgalleri.dk
 • Kattegalleri.dk
 • Babygalleri.dk
 • Boliggalleri.dk
 • Baboom.dk
 • Lastbilgalleri.dk
 • Traktorgalleri.dk
 • Fotogalleri.dk
 • Hardballgalleri.dk
 • Bazoom.com
 • Havebazoom.dk
 • Handyhand.dk
 • Heyforsikring.dk
 • Tjekbilsyn.dk
 • Heymate.dk
 • Tjekbillån.dk
 • Bilekspressen.dk
 • Bilzonen.dk
 • Heymate365.dk
 • Heymedia.dk

Heymates håndtering af dine personlige oplysninger er beskrevet i denne datapolitik.

Dine personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig, herunder navn, adresse, køn, e-mailadresse mv. Heymate indsamler, bruger og deler personlige oplysninger for at administrere og drive Heymates hjemmesider og beskytter dine personoplysninger med henblik på, at du kan føle dig tryg og sikker.

Heymate, Klostergade 56, 8000 Aarhus C, CVR 39 12 20 49, (herefter Heymate) er ”dataansvarlig” og dermed ansvarlig for dine personlige oplysninger.

INDSAMLING

Såfremt du vælger at give Heymate personlige oplysninger, samtykker du til overførsel og lagring af disse oplysninger på Heymates servere.
Vi opbevarer kun oplysninger som er relevante for den tjeneste du benytter. Vi kan indsamle og lagre følgende oplysninger:

 • Oplysninger som du selv afgiver i forbindelse med oprettelse af en profil, f.eks navn, e-mail-adresse, telefonnummer, adresse, køn, fødselsdato, din bil(er), det forsikringsselskab du benytter og finansielle oplysninger
 • Billeder, tekster og video som du selv poster på vores tjenester
 • Statistikker på sidevisninger, trafik til og fra Heymate, annoncedata og standard weblog-oplysninger som IP-adresse, Mac-adresse, enhed (f.eks mobil), browser type og geo-lokation
 • Oplysninger om hvordan du bruger Heymates sider og ydelser, herunder dine transaktioner;

For tjenesten Tjekbil kan følgende desuden registreres:

 • Oplysninger om nummerpladeopslag og stelnummer-opslag, billeder indsendt til nummerpladegenkendelse og oplysninger indsamlet fra tredjemand vedr. nummerpladeopslag og stelnummeropslag.

For tjenesten Handyhand kan følgende desuden registreres:

– Opgaver oprettet
– Opgaver løst
– Ratings

Du giver samtidig samtykke til, at Heymate kan dele dine personlige oplysninger med koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper Heymates forretningsaktiviteter.

Handyhand har en oversigt over forretninger som tilbyder ydelser inden for de relevante kategorier. Oplysninger om selskabet eller juridiske personer tilknyttet samme, behandles på grundlag af berettiget interesse, og oplysningerne slettes inden for tolv måneder efter, at den juridiske person eller det enkelte selskab er ophørt.

FORMÅL OG ANVENDELSE AF OPLYSNINGER

Heymate benytter oplysningerne til at:

 • Udbyde vores ydelser;
 • Finde og løse problemer ved Heymates hjemmesider og ydelser;
 • Tilpasse din brugeroplevelser, måle interessen for Heymates ydelser, forbedre Heymates ydelser og informere dig om ydelser og opdateringer;
 • Tilpasse og informere om markedsførings- og salgsfremmende tilbud til dig i henhold til dine præferencer

BESKYTTELSE AF OPLYSNINGER

Heymate sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand til brug for deres markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke.

Undtaget er videregivelse til koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper Heymates forretningsaktiviteter.

Heymate har lov til at videregive personlige oplysninger til at efterleve lovkrav, håndhæve Heymates politikker, eller beskytte andres rettigheder, ejendom og sikkerhed.

Heymate kan videregive personlige oplysninger for at reagere på påstande om, at en annonce eller andet indhold krænker andres rettigheder eller i forbindelse med straffesager. Anmodning om oplysninger af denne art skal rettes skriftligt til Heymate på følgende e-mail-adresse: support@heymate.dk.

Oplysningerne udleveres kun ved henvendelse fra offentlige myndigheder som politi, domstol eller datatilsynet.

MARKEDSFØRING, KOMMUNIKATION OG E-MAIL-VÆRKTØJER

Du kan modtage markedsføringsmateriale fra Heymate og vores associerede virksomheder, herunder Heymate og strategiske partnere som eksempelvis finansiering- og forsikringsselskaber. Såfremt du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Heymate, kan du henvende dig til support på følgende e-mail-adresse: support@heymate.dk.

Heymate kan bruge de oplysninger, Heymate har om dig og dine aktiviteter, på Heymates hjemmesider for at tilpasse de meddelelser Heymate sender til dig, samt det indhold og den annoncering Heymate viser på sine hjemmesider.

COOKIES

På visse af Heymates hjemmesider, vil Heymate eller vores leverandører anvende cookies (små filer placeret på din harddisk). Heymate tillader ikke, at vores leverandører indsamler personlige oplysninger om dig ved at benytte disse cookies. Disse cookies bliver anvendt til at analysere besøgene på Heymates websider, tilpasse Heymates ydelser, indhold og annoncering, måle salgsfremmende aktiviteter samt fremme tillid og sikkerhed.

Heymate anvender altså både egne cookies (1. part) og cookies som sættes af Heymates partnere (3. parts). Her er en liste over de oftest anvendte 3. parts cookies:

 • https://trustpilot.com
 • https://facebook.com
 • https://analytics.google.com
 • https://ads.google.com
 • https://adform.com
 • https://linkedin.com
 • https://doubleclick.net

Et par vigtige ting du bør vide om cookies er, at:

 • Heymate tilbyder en række funktioner, som kun er tilgængelige gennem brug af cookies.
 • Heymate bruger cookies til at identificere dig og vedligeholde din login-status.
 • Du er altid velkommen til at afvise cookies, hvis din browser tillader det, men dette kan forstyrre din brug af nogle af Heymates hjemmesider eller ydelser. Yderligere information omkring accept af cookies finder du i din browsers hjælpefunktion.

SIKKERHED

Heymate behandler data som aktiver, der skal beskyttes, og benytter i den forbindelse af værktøjer (kryptering, adgangskoder, fysisk sikkerhed osv.) til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse.

Heymate garanterer dog ikke imod, at tredjemand ulovligt aflytter eller på anden måde skaffer sig adgang til overførsler eller private meddelelser, eller at tredjemand, herunder andre brugere, misbruger dine personlige oplysninger, som de lovligt indsamler fra hjemmesiden.

TILSYNSMYNDIGHED

I Danmark overvåges behandlingen af personoplysninger af Datatilsynet, som kan kontaktes på Borgergade 28, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk.

RETTIGHEDER OG INDSIGELSE MOD BRUG AF DINE DATA

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

Du kan slette dine data ved at logge ind på den pågældende tjeneste og klikke på linket under dine profiloplysninger.

Hvis du har andre spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Heymate på support@heymate.dk

Der kan i særlige tilfælde være data som ikke lovligt kan slettes permanent, hvis behandlingen af data af legitime grunde går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

KONTAKT

Du kan slette dine data ved at logge ind på den pågældende tjeneste og klikke på linket under dine profiloplysninger.

Hvis du har andre spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Heymate på support@heymate.dk

INDHOLD PÅ HEYMATES HJEMMESIDER OG APPS

Ved at anvende Heymate indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere Heymates tjenester (hjemmesider og mobilapplikationer) eller deres indhold, herunder indhold oplagt af andre brugere. Ligeledes forpligter du dig til ikke at krænke Heymates eller tredjemands ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder.

Ved at oprette indhold, herunder billeder, tekst mv., på Heymates tjenester, indestår du for at have den fulde ret, herunder alle immaterielle rettigheder, til dette indhold, og at det pågældende indhold ikke krænker lovgivningen eller tredjemands rettigheder.

Ved oprettelsen af indhold, herunder indsendelse af billeder, tekst mv på Heymates tjenster, giver du Heymate tilladelse til fremvisning af dit indhold på samtlige Heymates hjemmesider og mobilapplikationer samt til fremvisning heraf på andre af Heymates internetbaserede services, herunder f.eks. Heymates Twitter- og Facebookprofiler. Billeder, der oprettes på Heymates hjemmesider, kan automatisk få Heymates logo som vandmærke. Vær i øvrigt opmærksom på at indhold på nettet – og på Heymate – kan deles af andre brugere til deres egne sociale profiler på f.eks. Facebook.

Heymate bruger også Google Maps Api i de fleste tjenester.

RETTIGHEDSHAVERE

Såfremt indhold på Heymates hjemmesider krænker andres immaterielle rettigheder, kan rettighedshaveren heraf kontakte Support på support@heymate.dk og anmode om, at det pågældende indhold fjernes eller ændres. Heymate forbeholder sig retten til efter et frit skøn at ændre og/eller slette det pågældende indhold.

HEYMATES ANSVAR

Som bruger på Heymates hjemmesider, indvilger du i at friholde Heymate for ethvert ansvar i forbindelse med dine handlinger på Heymates hjemmesider. Heymate indhenter oplysninger fra en lang række tjenester, herunder (men ikke begrænset til) Motorregistret, Tinglysningen, Trafikstyrelsen. Af samme grund kan Heymate ikke mødes med noget krav på erstatning for tab, skader eller krænkelser, opstået som følge af indhold på sine hjemmesider.

Heymate garanterer ikke for adgangen til Heymates ydelser eller hjemmesider, ligesom Heymate ikke garanterer for sikkerheden af denne adgang eller for at opretholde en kontinuerlig adgang hertil. Af samme grund fraskriver Heymate sig, i det omfang lovgivningen tillader det, ethvert ansvar for tab eller skader, der måtte opstå i forbindelse hermed.

I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver Heymate sig udtrykkeligt alle garantier og indeståelser, udtrykkelige eller implicitte samt lovgivne, for indholdet af Heymates hjemmesider samt de af Heymate leverede ydelser.

I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver Heymate sig ethvert direkte eller indirekte ansvar for tab eller skader, herunder tab af penge, data, goodwill, omdømme med videre, der måtte opstå ved brug af adgangen til Heymate eller af de ydelser der stilles til rådighed på Heymates hjemmesider.

FORCE MAJEURE

Uanset ovenstående er Heymate særligt ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Heymate, der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Heymate, lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, uventede prisstigninger, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Heymate selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag og udbredelse.

ANSVARSMAKSIMERING

Såfremt Heymate bliver fundet erstatningsansvarlig til trods for de foregående afsnit, er Heymates erstatningsansvar såvel i- som udenfor kontrakt (hvad enten dette ansvar er opstået ved uagtsomhed eller på anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling til Heymate i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.000.

Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for forbrugere.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Som bruger af Heymates hjemmesider, indvilliger du i, at Heymate (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og anvender dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark eller andre steder i verden, som nærmere beskrevet i datapolitikken. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt du får mistanke om, at din adgangskode er blevet misbrugt, bør du straks kontakte support på support@heymate.dk, for at få ændret din adgangskode.

GENERELT

Disse vilkår og andre relaterede vilkår, der er angivet specifikt til specifikke tjenester, udgør hele aftalen mellem Heymate og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark og er undergivet dansk værneting. Bortfald af en eller flere betingelser ved ugyldighed medfører ikke automatisk bortfald af vilkårene i deres helhed.

ÆNDRINGER ELLER RETTELSER

Heymate kan til enhver tid skriftligt ændre eller rette disse vilkår. Ændringerne eller rettelserne vil træde i kraft på det førstkommende af følgende tidspunkter: (a) næste gang du tilføjer eller ændrer indhold på Heymates hjemmesider, eller (b) 30 dage efter ændringen af vilkårene.

Ved væsentlige ændringer af vilkår, vil du modtage en besked via email.

Spørgsmål eller kommentarer kan sendes til support på support@heymate.dk.

SPECIFIKT FOR BILGALLERI, HESTEGALLERI OG SCOOTERGALLERI

PRIS OG BETALING

Heymate opkræver betaling for visse ydelser.

Såfremt Heymate kræver betaling for en ydelse, vil du forud for betaling blive præsenteret for prisen i danske kroner (DKK), inkl. moms, til din gennemgang og accept. Ved betaling med kreditkort, dankort eller på anden måde, vil din betaling blive pålagt et gebyr, som du vil blive oplyst om, forinden du foretager betalingen. Heymate udbyder også abonnementsydelser med automatisk fortløbende betaling.

Heymates priser kan til enhver tid ændres.

Hvis din brugerkonto hos Heymate lukkes eller fryses på grund af overtrædelse af vores brugervilkår, refunderes allerede erlagte betalinger for ydelser ikke, i det omfang ydelsen er leveret eller udført.

Har du problemer med sms-betaling skal du rette henvendelse til Unwire Aps på tlf. 70276527 eller via e-mail på kundeservice@unwire.dk

Har du problemer med kortbetaling skal du kontakte supporten på support@heymate.dk.

INGEN FORTRYDELSESRET FOR TJENESTEYDELSER

I forbindelse med køb af tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser købt via mobiltelefon, påbegynder Heymate udførelsen af tjenesteydelsen umiddelbart efter købet, hvorefter din 14 dages fortrydelsesfrist ophører fra det tidspunkt, hvor tjenesteydelsen gøres tilgængelig for dig.

Du accepterer, at udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at du efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen.

VIP-ABONNEMENT

På BilGalleri kan du købe VIP-abonnement. Abonnementet er fortløbende og fornyes hver 30. dag.

Abonnementet giver adgang til følgende fordele.

 • Oprettelse af annoncer i markedet
 • Upload af billeder i forum
 • VIP-ikon på din brugerprofil
 • Afmelding af VIP-abonnement kan ske via ”Min konto” – ”VIP-abonnement” ved at klikke på ”slet abonnement.

NB. Abonnementet er først afmeldt når du har fået bekræftelse på mail.

 • Er købet indgået med sms-betaling kan det ligeledes afmeldes ved at sende beskeden ”BG STOP” til 1231.
 • NB. Abonnementet er først afmeldt når du har fået bekræftelse via sms.
 • Når du afmelder dit abonnement løber det perioden ud, men vil stoppe herefter.

Oplever du problemer med at afmelde abonnementet kan du kontakte support.

VERSION

Dette er persondatabetingelser for Heymate version 2.0 af 25. maj 2018